FAR – Pressmeddelanden

”En HQ-kommission måste ta ett större grepp” 2018-02-19 En HQ-kommission måste verkligen gå i klinch med de avgörande frågorna. Dit hör FI:s beslutsprocesser och huruvida myndi …

"Revision är samhällsnytta" 2018-01-16 “Så kom den nödvändiga utvärderingen av den slopade revisionsplikten för små aktiebolag. Och redan på omslaget till Riks …

Alla aktiebolag ska ha revision 2017-12-21 Riksrevisionens rapport ”Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag” stärker revisionens roll. Rapporten visar …

"Bryt osund trend av alltför långa betaltider" 2017-11-07 Kortare betaltider är bra för näringslivet och svensk konkurrenskraft. Det förslag till kod för betaltider till företag …

Storföretag bör redovisa varför de inte betalar i tid 2017-05-30 Små företag betalar direkt, stora betalar efter flera månader. Så ser betalningskulturen ut i Sverige. I praktiken utnyt …

Nytt på di.se

Försämrad orderingång i brittiska tillverkningsindustrin 2018-02-20 Bedömningen av det totala orderläget i den brittiska tillverkningsindustrin försämrades i februari jämfört med föregåend …

Tesla slår de europeiska biljättarna 2018-02-20 Teslas Model S sålde bättre i Europa förra året än motsvarande premiummodeller från Mercedes, BMW och Audi. I USA har Te …

Latours styrelseordförande köper aktier för 24 miljoner 2018-02-20 Latours styrelseordförande Olle Nordström har den 19 februari köpt 250.000 B-aktier i investmentbolaget.  Köpet gjordes …

Centralbankschefen nekar till mutbrott 2018-02-20 Lettlands centralbankschef Ilmars Rimsevics nekar till att han skulle ha krävt mutor på upp mot 100.000 euro, motsvarand …

Dom mot aktietipsande studenter fastställd 2018-02-20 Hovrätten fastställer domen i ett unikt mål mot två aktiebloggande läkarstudenter som tidigare fällts i Stockholms tings …