FAR – Pressmeddelanden

"Bryt osund trend av alltför långa betaltider" 2017-11-07 Kortare betaltider är bra för näringslivet och svensk konkurrenskraft. Det förslag till kod för betaltider till företag …

Storföretag bör redovisa varför de inte betalar i tid 2017-05-30 Små företag betalar direkt, stora betalar efter flera månader. Så ser betalningskulturen ut i Sverige. I praktiken utnyt …

FAR och EBM: Öka kraven på aktiebolag 2017-03-20 Aktiebolaget har blivit ett effektivt verktyg för ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eva Håka …

Det måste vara ordning och reda i redovisningen 2017-02-24 FAR avstyrker välfärdsutredningens förslag och lämnar kritiska synpunkter på tre områden. Förslaget är ett hot mot välfä …

Bättre konkurrensvillkor men högre skatt för jobbskaparna 2017-02-09 FAR lämnar idag sitt remissvar på nya skatteregler för delägare i fåmansföretag. Svaret innehåller både ris och ros. …

Nytt på di.se

Utredning om talman Urban Ahlin inleds 2017-12-13 Riksdagsstyrelsen har beslutat att uppdra åt riksdagsdirektören att utreda arbetsmiljön kring talman Urban Ahlin (S). Ah …

Finland nobbar Nato – även om Sverige går med 2017-12-13 Stödet för ett finländskt medlemskap i Nato har sjunkit tre år i rad och endast 19 procent vill gå med i militärallianse …

Värmlänningar mest skeptiska till förarlösa bilar 2017-12-13 Tron på förarlösa bilar är störst i Västra Götaland och Stockholm där nästan hälften tror att den typen av bilar blir va …

Richard Bråse: En felrekrytering av Ratos ordförande 2017-12-13 Trots att det bara har gått 20 månader sedan Jonas Wiström tog över som styrelseordförande för Ratos sparkar han nu sin …

Ny teknik varnar bilister för cyklister 2017-12-13 Cyklister som kommer farande bakifrån när bildörrar öppnas lever farligt. Teknikföretaget Semcon har utvecklat en lösnin …