FAR – Pressmeddelanden

Storföretag bör redovisa varför de inte betalar i tid 2017-05-30 Små företag betalar direkt, stora betalar efter flera månader. Så ser betalningskulturen ut i Sverige. I praktiken utnyt …

FAR och EBM: Öka kraven på aktiebolag 2017-03-20 Aktiebolaget har blivit ett effektivt verktyg för ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eva Håka …

Det måste vara ordning och reda i redovisningen 2017-02-24 FAR avstyrker välfärdsutredningens förslag och lämnar kritiska synpunkter på tre områden. Förslaget är ett hot mot välfä …

Bättre konkurrensvillkor men högre skatt för jobbskaparna 2017-02-09 FAR lämnar idag sitt remissvar på nya skatteregler för delägare i fåmansföretag. Svaret innehåller både ris och ros. …

Debatt: Vinsttaket omöjligt för revisorn 2016-12-12 Ilmar Reepalus utredning om vinst i välfärden har mött hård kritik. Risken för underkapitaliserade välfärdsföretag är up …

Nytt på di.se

Tyskland filar på handelsavtal med Storbritannien 2017-10-16 Ett läckt dokument från det tyska utrikesdepartementet ger en strimma hopp åt Storbritanniens premiärminister Theresa Ma …

USA-börser: Nytt indexrekord på Wall Street 2017-10-16 Måndagens handel på USA-börserna bjöd på vissa fortsatta kursuppgångar som tog index till nya rekordnivåer. Stöd kom frå …

Svenskt företag ger svampar en vitaminkick 2017-10-16 Ett svenskt företag har hittat en metod för att kraftigt öka d-vitamininnehållet i champinjoner. Men det råder delade me …

Fler nya kunder än väntat för Netflix 2017-10-16 Netflix fick fler nya kunder än väntat under det tredje kvartalet och överraskade analytikerna positivt.

Mikael Vilenius: Byggsektorn ratas 2017-10-16 De utländska investerarna på Stockholmsbörsen skräms av bygg, har pausat sin kärleksaffär med de klassiska verkstadsbola …